ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Proces cięcia wodą

Czym jest i na czym polega?

?Cięcie wodą? jest bardzo precyzyjną metodą cięcia różnorodnych materiałów, za pomocą strumienia wody pod bardzo wysokim ciśnieniem. Znana jest od połowy ubiegłego stulecia, ale jej rozkwit nastąpił w latach 80-tych i trwa do dziś.

Przy wykorzystaniu tej metody możliwe jest cięcie kamienia, stali, metali kolorowych, ceramiki, szkła, gumy i tworzyw sztucznych oraz drewna, a więc materiałów, w przypadku których wykorzystanie innych metod jest utrudnione lub niemożliwe.

W odróżnieniu do cięcia laserowego lub cięcia łukiem plazmowym, nie występują duże ograniczenia w grubości materiałów poddawanych obróbce. W przypadku materiałów twardych, wykorzystywane jest także specjalne ścierniwo, które wspomaga działanie strumienia wody bez wpływu na dokładność cięcia.

Ważną cechą tej technologii jest fakt, że cięte materiały nie są poddane wpływowi dużej temperatury. Nie musimy zatem zastanawiać się, czy wycięte elementy zachowają swoje właściwości i będą mogły zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Nie występują również żadne odkształcenia cieplne.

Oszczędność i elastyczność

Obróbka wodą to technologia bardzo elastyczna, która daje możliwość uzyskania nawet najbardziej dokładnych elementów. Krawędzie nie wymagają żadnej dodatkowej obróbki, gdyż ich wykończenie jest bardzo precyzyjne.

Jednocześnie metoda ta cechuje się minimalnymi stratami materiału, co w oczywisty sposób wpływa na koszty. Nowoczesne rozwiązania stosowane podczas cięcia umożliwiają także odzyskiwanie wody i ścierniwa.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym programowanie maszyn jest szybkie i proste. Możemy zatem wycinać nawet najbardziej unikalne kształty lub też wykonać wiele identycznych wyrobów w krótkim czasie.

Wpływ na środowisko

Nie bez znaczenia jest to, że metoda cięcia wodą jest jedną z najbezpieczniejszych dla środowiska naturalnego. Po pierwsze przy wykorzystaniu wody nie są wytwarzane żadne toksyczne opary. Po drugie metoda ta nie wymaga wykorzystywania smarów, które przecież uważane są za odpady niebezpieczne, a ich pozbywanie się poprzez wylanie wprost do otoczenia, stanowi wielkie zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt.