ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Czy wodą można ciąć stal?

Cięcie wody pod wysokim ciśnieniem jest innowacyjną metodą cięcia materiałów. Tą nowoczesną techniką można ciąć blachy, stale, płytki ceramiczne, płytki kamienne i inne. Cięcie stali można wykonać strumieniem wody o bardzo wysokim ciśnieniu (około 3800 atm).

Czy wodą można ciąć stal?

Stal jest bardzo popularnym i łatwym materiałem do cięcia. Z kolei przecinarka wodna tnie wszystkie rodzaje stali. Niska temperatura procesu zapobiega zmianom w strukturze materiału. Rozpędzona wodna ze ścierniwem sprawia, że krawędzie cięcia są gładkie bez wypalonych znaków, pęknięć, wystających zadziorów czy innych mankamentów, które zazwyczaj są obecne przy cięciu przy wysokiej temperaturze.

Zalety cięcia wodą

Obróbka materiałów za pomocą cięcia wodą posiada wiele zalet. Metoda umożliwia cięcie twardych materiałów i dużej grubości, nawet do 200 milimetrów (20cm). Powierzchnia cięcia wodą w większości przypadków już nie wymaga dalszej obróbki materiału, co przyspiesza cały proces otrzymania produktu docelowego. Ponadto w przypadku cięcia wodą nie dochodzi do obciążeń termicznych i mechanicznych obrabianego materiału. Budowa water jet daje możliwość wykonania podczas jednego cięcia wielu kształtów na dużym stole, co może znacząco zmniejszyć koszty. Ceny wykonania usługi zależą od czasu cięcia. A ten zależny jest od grubości i twardości ciętego materiału.