ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Zabezpieczanie konstrukcji stalowych przed korozją

Korozja elementów stalowych zachodzi w środowisku naturalnym pod wpływem procesów chemicznych lub elektrochemicznych, doprowadzając do ich degradacji. By uchronić konstrukcje stalowe przed utratą parametrów technicznych, powinno się je zabezpieczać przy pomocy specjalnych powłok antykorozyjnych. Sukces takiego zabezpieczenia zależy jednak od przygotowania powierzchni do malowania. By odpowiednio przygotować elementy przed pokryciem ich warstwą farby przeciwkorozyjnej należy je najpierw oczyścić metodą piaskowania, następnie usunąć z niej pył i odtłuścić. Tak przygotowana powierzchnia powinna zostać jak najszybciej pomalowana, gdyż wystawiona na warunki środowiskowe, może łatwo ulec korozji. By zmaksymalizować ochronę przed korozją powłoka farby, którą malujemy elementy konstrukcji stalowej nie powinna być mniejsza niż 160 mikrometrów.

Innym sposobem zabezpieczenia elementów stalowych przed korozją jest ich ocynkowanie. Proces cynkowania stali można wykonać na dwa sposoby ? ogniowo lub termodyfuzyjne. Cynkowanie termodyfuzyjne ze względu na charakterystykę samego procesu, mogą podlegać wyłącznie małe elementy stalowe. Chcą zabezpieczyć duże elementy konstrukcji stalowych pozostaje zatem wyłącznie metoda ogniowa. Proces ten jednak nie jest pozbawiony wad. Choć pozwala on na dobre zabezpieczanie stali przed korozją, ocynkowana ogniowo stal może odznaczać się skazami w postaci przebarwień lub zacieków. Tak przygotowaną stal, jednak można pokryć farbami proszkowymi, dzięki czemu uzyskamy elementy trwałe na korozję i estetyczne. Tak samo jak w przypadku pokrywania stali farbami korozyjnymi, przez nałożeniem farby proszkowej konieczna jest jej wcześniejsza obróbka strumieniowo-ścierna.