ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Sposoby obróbki materiałów metalowych (gięcie, cięcie, prostowanie)

Metale mają szerokie zastosowanie, jednakże, aby uzyskać konkretny element z tego rodzaju materiałów, należy poddać je specjalistycznej obróbce. Ogromne możliwości konstrukcyjne, jakie stwarzają, są możliwe właśnie dzięki konkretnym procesom obróbki, a te z kolei wymagają użycia odpowiednio dostosowanych maszyn. Obróbka ma na celu zmianę właściwości fizycznych i chemicznych materiału, kształtów lub wymiarów; wyróżnia się następujące rodzaje obróbki: plastyczną, cieplną, chemiczną, i cieplno-chemiczną. Dziś przyjrzymy się wybranym formom obróbki plastycznej ? gięciu, cięciu i prostowaniu.

Gięcie blachy                             

Technologia gięcia blachy polega na trwałej zmianie kształtu ? krzywizny materiałów metalowych bez zmiany ich wymiarów poprzecznych. Odkształcenia są możliwe dzięki oddziaływaniu odpowiednich sił, niekiedy połączonej z użyciem ciepła. Najczęściej stosowaną maszyną do gięcia jest prasa krawędziowa ze sterowaniem numerycznym CNC.

Cięcie wodą

Cięcie najprościej można określić jako rozdzielenie czy podzielenie materiału. Proces zasadza się na wytworzeniu takiego naprężenia w danym miejscu, które spowoduje pęknięcie metalu. Istnieje wiele sposobów cięcia: za pomocą dwóch krawędzi, czyli stempla i matrycy, cięcie nożowe, cięcie gumą, a także nowoczesne metody (niezaliczane do obróbki plastycznej) takie jak cięcie laserowe, plazmowe czy cięcie wodą.

Prostowanie

Prostowanie metali to proces antagonistyczny do gięcia ? żądany prosty kształt materiału zyskuje się za pomocą tych samych urządzeń, należą do nich m.in. prasy. Jest to proces, który stosuje się, aby usunąć niepożądane deformacje wywołane przez cięcie laserem czy spawaniem.