ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

SMED ? dlaczego warto uwzględnić w produkcji

Istotą SMED (Single Minute Exchange od Die) jest zmniejszenie czasu przezbrojenia maszyny poniżej 10 minut. Jednak rzeczywistym i wymiernym celem powinno być zwiększenie ilości przezbrojeń odbywających się dziennie. Co nam da takie podejście?

Pozwoli to na produkcję małych partii, co daje nam większą elastyczność oraz niweluje zaleganie zapasów w magazynach. Dodatkowym atutem staje się ograniczona liczba usterek związanych ze składowaniem lub transportowaniem towarów na magazyn. Dzięki krótszym przezbrojeniom jesteśmy w stanie szybciej reagować na bieżące zamówienia. SMED redukuje ilość pomyłek związanych z przezbrojeniami oraz zmniejsza ilość serii próbnych potrzebnych do produkcji nowego elementu.

Po zakończeniu procesu wdrożenia narzędzia SMED cała procedura przezbrojenia jest uproszczona i uporządkowana co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo operatorów. Odczuwalnie zmniejsza to ryzyko wypadków przy pracy.

Dzięki zastosowaniu technik Redukcji Czasu Przezbrojeń możemy poznać słabe ogniwa w procesie produkcji. Mogą to być grupy maszyn lub pojedyncze urządzenia, których przezbrojenia trwają zatrważająco długo lub które mają problemy z utrzymaniem żądanych parametrów jakościowych.

Narzędzie SMED zostało stworzone w celu usprawniania produkcji. Jego zastosowanie, dodajmy nie jednorazowe a ciągłe udoskonalanie procedur, zapewni nam elastyczność i konkurencyjność na rynku.