ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

PROCES SMED

SMED - tablica na formaty

tablica na formaty – forma skracania czasów przezbrojeń maszyny produkcyjnej

Na czym polega proces najkrótszych czasów przezbrojenia

Przed rozpoczęciem działań w ramach Single Minute Exchange of Die należy stworzyć odpowiednio dobrany zespół projektowy. W jego skład powinni wejść nie tylko operatorzy maszyn, technolodzy i mechanicy, ale również osoby, które na co dzień nie są włączeni w procedury obsługi przezbrojeń, np. pracownicy marketingu, sprzedaży. Pozwoli to na szersze spojrzenie na problem, wolne od nawyków i przyzwyczajeń związanych z omawianymi działaniami.

Etapy SMED

Pierwszym etapem SMED jest rejestracja operacji przezbrojenia. Rozważnie dobierając miejsce umiejscowienia kamer, trzeba pamiętać także o tym, żeby powiadomić wszystkich, którzy będą nagrywani. Pozwoli to uniknąć nagrywania działań, które normlanie nie mają miejsca lub trwają dłużej bądź krócej. Rejestrujemy cały proces ? od ostatniego dobrego produktu partii poprzedniej do pierwszego dobrego produktu partii po przezbrojeniu.

Mając zarejestrowany proces możemy go przeanalizować i rozdzielić czynności zewnętrzne, wewnętrzne i zbędne. Czynności zewnętrzne to takie, które można wykonać przy włączonej maszynie. Natomiast czynności wewnętrzne to operacje, które musza być wykonywane przy wyłączonej maszynie. Zabieg zbędny to taki, który nie dodaje wartości do procesu i można go wyeliminować. Najlepszą metodą na analizę jest stworzenie tabeli w której zapiszemy absolutnie każdą czynność wykonywaną podczas przezbrojenia, czas jej trwania, kto ją wykonuje i wniosek do których z trzech wymienionych wyżej czynności należy.

Mając usystematyzowaną wiedzę o całym procesie możemy przekształcić operacje wewnętrzne na zewnętrzne. Celem jest realizacja działań niezbędnych do przezbrojenia przed zatrzymaniem maszyny. Jest to klucz do sukcesu. Koniecznym jest uprzednie przygotowanie odpowiednich warunków do przezbrojenia, eliminacja konieczności regulacji narzędzi zwłaszcza jakościowej tj. robionej na zasadzie przeczucia.

Kolejnym etapem wdrażania SMED jest usprawnienie operacji wewnętrznych. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie odpowiednich schowków, szuflad, tablic formatowych, mocowań przy maszynie. Zastąpienie śrub na szybkie w obsłudze bolce, zaciski i zapadki.  Jednym z najtrudniejszym zadań jest prawidłowe ustawienie parametrów maszyny po przezbrojeniu, aby nowy produkt był wolny od wad. Zastosowanie technik jakie oferuje metoda SMED pozwala na zautomatyzowanie tego etapu.

Najważniejsza zasada SMED

Jednak najważniejszą zasadą Redukcji Czasu Przezbrojeń jest ciągłe, nie jednorazowe usprawnianie procesów i dążenie do założonych coraz krótszych czasów.