ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Próba ciśnieniowa instalacji

Po co i kiedy należy ją wykonać

Kończąc budowę domu lub innej inwestycji, w której montowana jest instalacja wodna ? niezależnie od tego, czy jest to wyłącznie ogrzewanie, czy pełen system doprowadzający wodę ? należy pamiętać o bardzo istotnym elemencie przed ostatecznym zakończeniem prac. Mianowicie ? należy wykonać ciśnieniową próbę instalacji.

Po co wykonuje się ciśnieniową próbę instalacji?

Kończąc prace budowlane, przed przystąpieniem do etapu wykończeniowego, należy wezwać specjalistę, który sprawdzi szczelność instalacji. Jeżeli tego nie zrobimy i jedynie zaufamy, że całość została wykonana poprawnie, możemy się w przyszłości spotkać z przykrymi konsekwencjami takiego postępowania. Może się bowiem okazać, że wykonana instalacja nie jest szczelna lub trwała i po pewnym czasie zacznie przeciekać lub całkiem pęknie. To w efekcie może spowodować poważne uszkodzenia, a co za tym idzie, koszty i nakłady finansowe, aby usterkę usunąć. Często zdarza się, że instalacje po zakończeniu prac są zabudowane i dostęp do nich jest utrudniony. Wówczas część lub całość prac wykończeniowych trzeba będzie zniszczyć, aby się do instalacji ponownie dostać.

Aby uniknąć takich sytuacji, powinna zostać wykonana próba ciśnieniowa instalacji. Przeprowadza ją najczęściej wykonawca instalacji, jednak warto jest do takiej próby wezwać fachową ekipę zewnętrzną, specjalizującą się w przeprowadzaniu tego typu czynności. Z każdej próby powinien zostać sporządzony protokół. Sama próba natomiast odbywa się w obecności kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Te osoby powinny także podpisać protokół z przeprowadzonych czynności.

W jaki sposób przeprowadzana jest próba ciśnieniowa instalacji?

Próby ciśnieniowe przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi producenta elementów, z których wykonano instalację. Jeśli nie jesteśmy w posiadaniu takich wytycznych, powinniśmy o nie wystąpić. Istnieją jednak także ogólnie przyjęte zasady przeprowadzania próby ciśnieniowej instalacji i znajdują się one zwykle w ?Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji?. Należy natomiast pamiętać, że próba instalacji przeprowadzona w oparciu o wspomniane procedury dopuszczalna jest tylko w sytuacji, gdy podczas jej wykonywania obecne są osoby uprawnione do przeprowadzenia czynności i sporządzenia protokołu.