ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Prace dostosowujące wydział do wprowadzenia nowego produktu

Wszystkie prace wykonane były w trakcie 2 tygodniowego przestoju.

  • Przestawienie dozowania proszków z instalacji produkującej proszek do nowo przedzielonych zbiorników.
  • Wstawienie nowej wagi ważącej proszek wyprodukowany przez instalacje wieżową.
  • Została zamontowana przepustnica 4 drogowa rozdzielająca proszek do 3 różnych zbiorników.
  • Wykonano trzy nowe pierścienie dozowania masy proszkowej w stanie ciekłym do dysz rozpyłowych wieży proszkowej, instalacja ta była testowana na ciśnienie do 100barów, a styki spawane badane były ultradźwiękowo.
  • Wykonanie nowych izolacji rurociągu masy w blasze AL.