ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Demontaż transporterów podających półprodukt i wstawienie nowych

Redukcja zapylenia półproduktem proszku.

  • Demontaż starych transporterów
  • Przetransportowanie rozczłonowanych części nowych uszczelnionych transporterów na miejsce montażu
  • Przygotowanie miejsca montażu nowych części (demontaż kilku rur i zbiornika, które utrudniały prace montażowe)
  • Montaż transporterów, przenoszonych na miejsce na linach pod sufitem