ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Cięcie wodą materiałów kompozytowych

Materiały kompozytowe, czyli składające się faktycznie z kilku połączonych materiałów, są trudne do cięcia. Ich charakterystyka ? niska gęstość i bardzo wysoka wytrzymałość sprawia, że są często wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu i budownictwa. Lecz cechy te powodują także, że ich obróbka jest skomplikowana. W przypadku gdy kompozyt ma odznaczające się warstwy, efektywność cięcia jest zależna od kolejności ułożenia warstw. Problemy z cięciem wodą mogą wystąpić w przypadku gdy połączone są warstwy bardzo miękkie z twardymi. Wraz ze wzrostem różnicy twardości pomiędzy warstwami rośnie poziom trudności cięcia wodą.

Włókno węglowe

Wykorzystanie strumienia wody do cięcia włókna węglowego ma wiele zalet. Nie ma ryzyka topienia się materiału ani zmiany jego właściwości wskutek zbytniego nagrzania. Materiał nie jest narażony na rozwarstwianie. Podczas procesu nie ma ryzyka wystąpienia toksycznych gazów, które mogłyby powstawać przy wykorzystaniu innych technologii.

Włókno szklane

Wykorzystywanie metod powodujących powstawanie wysokich temperatur, zdecydowanie zwiększa ryzyko uszkodzenia włókna szklanego. Inaczej jest w przypadku technologii cięcia wodą, która jest metodą niskotemperaturową, która całkowicie niweluje takie ryzyko. Podobnie jak w przypadku włókna węglowego, podczas procesu nie powstają szkodliwe dla zdrowia opary. Wykorzystanie wody zmniejsza niemal całkowicie ryzyko pojawienia się toksycznego pyłu.

Warto dodać, że wykorzystywanie strumienia wody do cięcia materiałów kompozytowych, to również minimalizowanie kosztów. Precyzja detali, jaką można uzyskać powoduje, że nie jest potrzebna dalsza obróbka wykończeniowa. Dodatkowo brak dalszych prac, to także brak ryzyka utraty właściwości uzyskanych elementów.  Jednak każdy materiał jest inny i efekty cięcia zależą w szczególności od jego budowy.