ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Fundusze Europejskie

Informujemy, że METCONCEPT Sp. z o.o., Sp. K.  realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu czyszczenia i malowania konstrukcji stalowych w ramach zintegrowanych procesów sterowania urządzeniami” (Numer wniosku POIR 02.03.01-14-0018/18).

Celem przedmiotowego projektu przygotowanie zaplecza i podstaw pod optymalne wdrożenie opracowanej w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej

 

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie nowej usługi (innowacji technologicznej) na bazie  której przedsiębiorstwo zyska możliwość poszerzenia zakresu oferowanych usług oraz produkcji produktów nie produkowanych uprzednio w zakładzie co pozwoli na skuteczne konkurowanie na najbardziej wymagających segmentach rynku konstrukcji stalowych

Koszt projektu: 1 814 250,00  zł
Kwota dofinansowania: 885 500,00 zł